skip to Main Content

The Edge teststickor förpackning om 25st

536,25 kr inkl moms
429,00 kr exkl moms

The Edge teststickor i förpackning om 25 stycken inklusive kalibrerings chip. Testickorna skall förvaras svalt och mörkt, undvik att utsätta teststickorna för direkt solljus samt låga temperaturer för att bibehålla god hållbarhet. I obruten förpackning håller stickorna mer än 12 månader.

*Här kan du ta del av den jämförande studien som gav The Edge toppvärden:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306774/

 

Beskrivning

THE EDGE laktatmätare är en handhållen utrustning som mäter laktatkoncentrationer i blod, som ett verktyg för aktiva idrottare/motionärer och deras tränare/coacher för att med hög precision kunna analysera kapaciteten i muskulaturen för en idrottsprestation. The Edge laktatmätare är en i studier dokumenterad bra utrustning med hög precision i mätvärdena*. The Edge är även mycket prisvärd dels själva mätinstrumentet så även mätstickorna.

*Här kan du ta del av den jämförande studien som gav The Edge toppvärden:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306774/

Back To Top