skip to Main Content
REA

The Edge laktatmätare

2 493,75 kr 2 244,38 kr (1 795,50 kr ex. moms)

The Edge laktatmätare har på kort tid blivit ett populärt testinstrument. The Edge mäter me stor precision och tillförlitlighet. Själva mätinstrumentet the Edge har ett lågt anskaffningspris men framförallt så är teststickorna mycket prisvärda – sammantaget en perfekt laktatmätare för den målinriktade och noggranna elitidrottaren eller den elitsatsande idrottsklubben!

Beskrivning

THE EDGE laktatmätare är en handhållen utrustning som mäter laktatkoncentrationer i blod, som ett verktyg för aktiva idrottare/motionärer och deras tränare/coacher för att med hög precision kunna analysera kapaciteten i muskulaturen för en idrottsprestation. The Edge laktatmätare är en i studier dokumenterad bra utrustning med hög precision i mätvärdena*. The Edge är även mycket prisvärd dels själva mätinstrumentet så även mätstickorna.

*Här kan du ta del av den jämförande studien som gav The Edge toppvärden:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306774/

Back To Top