skip to Main Content
REA

The Edge laktatmätare

2 244,38 kr inkl moms
1 795,50 kr exkl moms

The Edge laktatmätare har på kort tid blivit ett populärt testinstrument. The Edge mäter me stor precision och tillförlitlighet. Själva mätinstrumentet the Edge har ett lågt anskaffningspris men framförallt så är teststickorna mycket prisvärda – sammantaget en perfekt laktatmätare för den målinriktade och noggranna elitidrottaren eller den elitsatsande idrottsklubben!

Beskrivning

THE EDGE laktatmätare är en handhållen utrustning som mäter laktatkoncentrationer i blod, som ett verktyg för aktiva idrottare/motionärer och deras tränare/coacher för att med hög precision kunna analysera kapaciteten i muskulaturen för en idrottsprestation. The Edge laktatmätare är en i studier dokumenterad bra utrustning med hög precision i mätvärdena*. The Edge är även mycket prisvärd dels själva mätinstrumentet så även mätstickorna.

*Här kan du ta del av den jämförande studien som gav The Edge toppvärden:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306774/

Reliability and Accuracy of Six Hand-Held Blood Lactate Analysers

Abstract

The reliability and accuracy of five portable blood lactate (BLa) analysers (Lactate Pro, Lactate Pro2, Lactate Scout+, Xpress™, and Edge) and one handheld point-of-care analyser (i-STAT) were compared to a criterion (Radiometer ABL90). Two devices of each brand of analyser were assessed using 22 x 6 mL blood samples taken from five subjects at rest and during exercise who generated lactate ranging ~1-23 mM. Each sample was measured simultaneously ~6 times on each device. Reliability was assessed as the within-sample standard deviation (wsSD) of the six replicates; accuracy as the bias compared with the ABL90; and overall error (the root mean squared error (√MSE)) was calculated as the square root of (wsSD2 and bias2). The √MSE indicated that both the Edge and Xpress had low total error (~0-2 mM) for lactate concentrations <15 mM, whereas the Edge and Lactate Pro2 were the better of the portable analysers for concentrations >15 mM. In all cases, bias (negative) was the major contribution to the √MSE. In conclusion, in a clinical setting where BLa is generally <15 mM the Edge and Xpress devices are relevant, but for athlete testing where peak BLa is important for training prescription the Edge and Lactate Pro2 are preferred.

The Edge – Instruktionsvideo:

Back To Top