skip to Main Content

MID-Lite laserutrustning, 808 nm 2 x dioder à 500mW

MID-LITE

En av de mest effektiva batteridrivna, medicinska lasrarna som finns på marknaden.
MID-LITE är en professionell medicinsk laserutrustning, framtagen för att vara lättanvänd och transportabel. Enkel att ta med sig ut i fält, till patient, eller på kliniken. MID-LITE har ett inbyggt uppladdningsbart batteri men kan även användas när den är inkopplad till ett eluttag.

Beskrivning

MID-LITE har fyra kontrollknappar. Med dessa ställs mängden laserenergi in för behandling av ytligt till djupt belägna problem (exempelvis hud/sår, senor eller leder och muskulatur). En signal avges som indikerar när det är dags att flytta laserhandstycket till en ny behandlingspunkt. Dessa kontrollknappar har tagits fram för att göra det enkelt att behandla olika typer av problem, oavsett vilken MID-LITE modell som används.

LCD-DISPLAY

Enkelt att journalföra laserbehandlingar. Våglängd, uteffekt, tid och joule presenteras i displayfönstret.

INSTÄLLBARA UTEFFEKTER

Lasrarnas uteffekt kan ändras för den som vill kunna anpassa uteffekten till en viss typ av behandling. Detta gäller alla modeller utom 904, där tiden istället justeras.

AUTOMATISKT STOPP AV LASER

Var tionde minut stoppas laserljuset automatiskt och signal avges.

DUBBEL ELLER TRIPPEL LASER

MID-LITE har två eller tre laserdioder. Snabbare behandlingar i jämförelse med andra batteridrivna laserutrustningar som bara har en laserdiod.

1J-INSTÄLLING

Avger signal för varje 1 J laserenergi som avgetts per laserdiod. För den som vill ge ett specifikt antal joule per behandlingspunkt.

Back To Top