skip to Main Content

MID-LASER 2.5 Basenhet – modullaser system

MID-LASER

MID-LASER är ett av de mest flexibla och professionella lasersystemen som finns på marknaden.
MID-LASER består av en basenhet/drivenhet till vilken olika laserhandstycken (laserprober) kopplas.

Beskrivning

MID-LASER

Basenheten är systemets kontroll- och drivenhet medan behandlingen utförs med laserhandstycket. MID- LASER har ett inbyggt batteri vilket gör att den kan användas helt fristående, men är i första hand avsedd att vara inkopplad till ett eluttag.

MID-LASER har fyra kontrollknappar. Med dessa ställs mängden laserenergi in för behandling av ytligt till djupt belägna problem (exempelvis hud/sår, senor eller leder och muskulatur). En signal avges som indikerar när det är dags att flytta laserhandstycket till en ny behandlingspunkt. Dessa kontrollknappar har tagits fram för att göra det enkelt att behandla olika typer av problem, oavsett vilken laser eller vilket laserhandstycke som används. Det finns även kontrollknappar för inställning av uteffekt, frekvens, antal joule eller tid i sekunder per behandlingspunkt.

Back To Top