skip to Main Content

emFieldPro – HEIT – Högenergi induktion terapi – behandlingsutrustning från Zimmer

 

EmFieldPro, Zimmer – High energy inductive Therapy (HEIT).

Är en relativt ny effektiv behandlingsmetod som av experter jämförs med både stötvåg och laser – det nya effektiva alternativet eller komplementet beroende hur man väljer att arbeta. High energy inductive Therapy (förkortad till HEIT)är väl lämpad för typiska besvär och smärta i både leder och mjukdelar i rörelseapparaten. Metoden är enkel att använda med relativt korta behandlingstider, patienten upplever inget obehag i behandlingen, snarare tvärt om!

Beskrivning

emFieldPro – High energy inductive Therapy.

För Sverige och Norden en ny tidseffektiv behandlingsmetod – väl lämpad för typiska besvär och smärta i både leder och mjukdelar i rörelseapparaten. Effekten kommer av höga till mycket höga elektromagnetiska fält på värden upp till 3 Tesla. Utrustningen kommer med två olika elektroder en med stativarm den andra mer avsed för manuell behandling. Behandlingstekniken är mycket enkel, inte ens hudkontakt krävs. Behandlingstiderna ligger ofta mellan 5 – 10 minuter och patienten upplever det som en behaglig värme och  ger i vissa fall lätta muskelkontraktioner.
Sammanfattningsvis: Tidseffektiv och behandlingseffektiv metod att behandla ”kronisk” smärta och stelhet i rörelseapparaten med effekter i  nivå med stötvåg och laser – men behagligare och mer tidseffektivt.

  • Healing in a natural way – Quality through expertise

    Now you can experience the power of High Energy Inductive Therapy.

    Pain is one of the most increasing health issues in the world. Studies suggest that around 20% of adults suffer from pain.

    Zimmer introduces with their innovative High Energy Inductive Therapy a new standard in pain reducing therapies.

    Besides effective pain treatment High Energy Inductive Therapy is widely used to inference muscle tone, enhance blood circulation and activate the regeneration process.

High Energy Inductive Therapy

The human body is a good conducting medium and also conductive to magnetic fields. Since ions in a cell have a charge, the cell membrane also needs a certain charge.

The membrane charge of normal, healthy cells is higher than that of diseased or aged cells, including bacteria and viruses. When the cell membrane charge is low, the cell has too little energy to perform its normal function.
Hence, cells need energy, and electro-magnetic field stimulation is known to increase this energy and optimize the function of the cell.

Electromagnetic fields can pass through cells, tissues, organs and bones without any deformation or loss, activate the electrochemistry of tissues, and improve cell and cell membrane function.

The emFieldPro generates a magnetic field of 3 Tesla, which is about 600 times stronger than a normal magnet bar. This strong
magnetic field stimulates nerve cells, muscles, and blood vessels consequently.

Treatment with emFieldPro

Combined application – static and dynamic
Very often, pain is not evenly distributed in the treatment area. With many pain syndromes, maximum points such as trigger or pain points lie within the painful region. Trigger points and principal pain points are treated statically whilst other painful areas are treated dynamically
With combined treatment, care should be taken to ensure that static therapy is initially applied to the pain and trigger points. Extensive treatment can then be continued with dynamic application.

Static treatment
Use for static treatments the large applicator, which is mounted on the applicator arm.
Pain points and trigger points for static treatment are initially palpated. The treatment is then administered with the power output. Every pain point or trigger point is treated. It should be borne in mind that trigger points frequently lie outside the pain area.

 

Dynamic treatment
Use for dynamic treatments the medium applicator. No direct skin contact is needed. If skin contact is desired, make sure the skin is dry and clean. Pain or treatment zones are initially palpated. The treatment is administered with the power output. Make sure the whole treatment zone is treated.

 

Treatment energy and time
The maximum energy to be transmitted should be not higher then mentioned in the treatment recommendations. Nevertheless make sure never to use higher energy then the patient can endure.

The minimum course of treatment is two sessions per week.

Back To Top