skip to Main Content

Integritetspolicy för Fysioahnen – Stefan Ahnén AB

1. Ansvarig: Fysioahnen – Stefan Ahnén AB, 5565035473, Skälbyvägen 14, 191 49 Sollentuna

2. Kontaktperson: Stefan Ahnén, 070-7726613 eller stefan@fysioahnen.se

3. Namn på dataregister: Stefan Ahnén AB kundregister samt potentiell kunder, här hanteras personuppgifter.

4. Personuppgifter som vi samlar in görs för att erbjuda god kundkommunikation, informera om erbjudanden samt produktinformation. Registret innehåller: Namn, adress, telenummer, e-postadress, eventuellt klinik-/företagsnamn.

5. Registerinformation: Kontakt-/personuppgifter registreras oftast i samband med kundkontakter antingen fysiska eller via nätet/e-post eller per telefon. Dessa uppgifter samlas även in i samband med produktförfrågningar eller vid produktbeställningar där kundregistrering görs för att registrera order/faktura eller i annan kommunikation mellan Stefan Ahnén AB och kund eller potentiell kund.

6. Eventuell utlämning av registeruppgifter: I många fall sker ingen utlämning av personuppgifter. Det sker dock i samband med varutransporter som utförs av tredje part som extern speditör samt vid leasing-förfarande, kreditupplysning mm.

7. Registerskydd och lagring. Register med personuppgifter lagras endast digital med gällande säkerhet som omfattar , lösenord, brandväggar mm.

8. Önskar någon ta del av sina registeruppgifter så är man välkommen att kontakta Stefan Ahnén AB, info@fysioahnen.se. Beträffande avregistrering från nyhetsbrev eller liknande går det bra att göra direkt i själva nyhetsbrevet.

9. Integritetspolicy för Fysioahnen – Stefan Ahnén AB, kan komma att ändras, så vi förbehåller oss rätten att kunna ändra och i samband med eventuella ändringar, kommer vi att meddela dessa.

Back To Top